Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

μας πλημμύρισαν (τυφλές) κυβερνοΕΛΠΙΔΕΣκοίτα, μόνο, σε τι μπορούν να ελπίζουν οι κοπρίτες!

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Πρόταση που κατέθεσα στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον Μάϊο του 2007


Καθολική διαπίστωση όλων των παραγόντων της Δημόσιας ζωής (κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, Συνδικάτα, ΟΤΑ), αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της, ακόμη και των ίδιων των εργαζομένων στο χώρο της ΕΛΑΣ, είναι ότι η Αστυνομία τού σήμερα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, σ’ ότι αφορά τόσο στη Δημόσια τάξη και Ασφάλεια των πολιτών όσο και στη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Κάνοντας μια επιφανειακή και σύντομη διαδρομή στο παρελθόν θα διαπιστώσουμε αυτό που έχει συνειδητοποιήσει η Ελληνική Κοινωνία στο σύνολό της, ότι δηλαδή αυτός ο χώρος-Οργανισμός δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένας μηχανισμός στα χέρια τής κάθε κυβέρνησης.

Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ˝ λογικής ˝, πρακτικής και συμπεριφοράς ήταν ο πλήρης αποπροσανατολισμός της Αστυνομίας, η αφερεγγυότητα, η αναποτελεσματικότητα και τελικά η δημιουργία ενός αγεφύρωτου χάσματος ανάμεσα στην Κοινωνία και την Αστυνομία.

Κατά καιρούς βέβαια προτάθηκαν ή δοκιμάστηκαν πολλές

˝ συνταγές ˝ για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, αλλά καμιά δεν έφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα. Έγινε προσπάθεια για ˝ βελτίωση ˝ του υπάρχοντος συστήματος, και εδώ ήταν το Μέγα Λάθος, και όχι για την ανατροπή του.

Ποτέ ως τώρα δεν λήφθηκε ουσιαστικά υπ’ όψη η γνώμη των αστυνομικών υπαλλήλων σε ζητήματα καθοριστικά για την επαγγελματική τους ζωή, καθώς και για την Οργανωτική Δομή και λειτουργία της αστυνομίας, ένα χώρο τον οποίο ζουν καθημερινά ˝ από μέσα ˝.

Πιστεύω ότι οι υπάρχουσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, ιεραρχήσεις και προτεραιότητες επιβάλλουν ένα εντελώς καινούριο ρόλο για την ΕΛΑΣ του σήμερα, τελείως διαφορετικό απ’ αυτόν που γνωρίζουμε. Πιστεύω στην επιτακτική αναγκαιότητα του επανακαθορισμού του συγκεκριμένου χώρου-μηχανισμού σε ένα φορέα με αποκλειστικό., ξεκάθαρο και προσδιορισμένο κοινωνικό περιεχόμενο. Είναι ανάγκη να προσεγγίσουν και να αγγίξουν και αυτό το χώρο έννοιες και αξίες όπως : Αποκέντρωση, περιφερειακή Ανάπτυξη, Δημοκρατικός Προγραμματισμός.

Στο πλαίσιο των παραπάνω εννοιών, καταθέτω τις σκέψεις μου για τη νέα αστυνομία, σε καινούριες βάσεις, με νέα και σύγχρονη οργάνωση, με καινούριες αρχές και με προοπτική στη σωστή κοινωνική διάσταση και στην κατεύθυνση παροχής καλύτερων υπηρεσιών στον Ελληνικό λαό και τέλος στη δημιουργία μιας άλλης αμφίδρομης σχέσης αστυνομικού- πολίτη.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι προβληματισμοί, οι αγωνίες, οι αγώνες και οι αναζητήσεις μου, προσδιορίζουν την άλλη όψη του νομίσματος και όχι την όποια ˝ βελτίωση ˝ της ίδιας όψης. Μια όψη η οποία αφ’ ενός μεν έχει δοκιμαστεί επί σειρά δεκαετιών και έχει παταγωδώς αποτύχει.

Είναι ο μόνος τρόπος (μονόδρομος) εάν θέλουμε να αποδείξουμε στη πράξη την αφοσίωσή μας στην υπόθεση του Δημοκρατικού-Προγραμματισμού και της Δίκαιης Κοινωνίας.

Πρέπει τώρα να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα στην όποια αποτυχία.

Πρέπει τώρα να τολμήσουμε τη γεφύρωση του χάσματος θεωρίας και πράξης.

Είναι ανάγκη λοιπόν :

Α) Η αστυνομία να περάσει κάτω από ουσιαστικό κοινωνικό-κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Β) Να πάψει να αποτελεί στεγανό και η ευθύνη ελέγχου αποφάσεων να περάσει σ’ ένα όργανο καθολικής αποδοχής τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Γ) Οι ίδιοι αστυνομικοί υπάλληλοι να αναλάβουν ένα ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που τους αφορούν, βγαίνοντας από τη σημερινή τους απομόνωση, σπάζοντας τις όποιες προκαταλήψεις, συμμετέχοντας μαζί με τους άλλους φορείς σε κοινές προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής τους, συμμετέχοντας στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Για να μπορέσουν να γίνουν πράξη τα προηγούμενα, δεν αρκούν τα ευχολόγια και οι γενικολογίες. Πιστεύω ότι είναι ανάγκη να αλλάξει η οργανωτική δομή (βαθειά ανατρεπτική τομή) της αστυνομίας, όπως παρακάτω προτείνω.

Οι προτάσεις μου δεν καλύπτουν και δεν θα μπορούσαν άλλωστε, όλους τους τομείς που χρειάζονται παρέμβαση –πράγμα πολύ δύσκολο σ’ αυτή τη φάση- αλλά δίνουν όμως το στίγμα της κατεύθυνσης που πρέπει να έχουν, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αγωνίες και τους προβληματισμούς μου.

Προτείνω λοιπόν τη σύσταση Τριτοβάθμιου, Δευτεροβάθμιων και Πρωτοβάθμιων Συλλογικών Οργάνων, αντίστοιχα των διοικητικών διαιρέσεων της χώρας.

Α. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Ε.ΣΥ.Α.)

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ.Σ.Α.)

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΝΟ.Σ.Α.) (εάν δεν οδηγηθούμε στη κατάργησή της Νομαρχίας).

Α. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Ε.ΣΥ.Α.)

Είναι το ανώτατο ελεγκτικό όργανο της Αστυνομίας και αποτελείται :

1. Από τον Υπουργό Εσωτερικών-Δημόσιας Τάξης.

2. Από τον αρχηγό της ΕΛΑΣ.

3. Από εννέα (9) βουλευτές όλων των κομμάτων, ανάλογα με την Κοινοβουλευτική τους δύναμη.

4. Από τους δύο (2) αστυνομικούς συνδικαλιστές αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας τους.

Το Ε.ΣΥ.Α. συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο και έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Υπουργός ή τα 2/5 των μελών του.

Το Ε.ΣΥ.Α. έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες :

1. Η πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών-Δημόσιας Τάξης για Αρχηγό και Υπαρχηγούς πρέπει απαραίτητα να έχει τη θετική ψήφο της πλειοψηφίας των μελών του Συμβουλίου προκειμένου να υποβληθεί στο ΚΥΣΕΑ.

2. Ελέγχει και εγκρίνει τις νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγού (Π.Δ., Κ.Δ., Αποφάσεις), που δεν ψηφίζονται από τη Βουλή, εκτός από εκείνες οι οποίες αφορούν υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού. Χωρίς την έγκριση αυτή της πλειοψηφίας των μελών του Συμβουλίου, οι πράξεις αυτές δεν ισχύουν.

3. Επιλαμβάνεται Διοικητικού ελέγχου για ζητήματα μείζονος σημασίας που απασχολούν την κοινή γνώμη της χώρας (τρομοκρατία, Ναρκωτικά, αύξηση εγκληματικότητας, κ.λ.π.) και που αφορούν βέβαια την Αστυνομία.

Οι αποφάσεις στο Ε.ΣΥ.Α παίρνονται κατά πλειοψηφία και της συνεδρίασής του θα πρέπει να προηγηθεί πρόσκληση όλων των μελών, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν. Η συνεδρίαση κρίνεται εν απαρτία όταν παρίστανται επτά (7) τουλάχιστον μέλη.

Στο Ε.ΣΥ.Α προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών-Δημόσιας Τάξης και υποστηρίζεται γραμματειακά με μέριμνα του Προέδρου του ή του αρχηγού της ΕΛΑΣ.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ.Σ.Α.)

Είναι το ανώτερο ελεγκτικό όργανο σε επίπεδο Περιφέρειας και αποτελείται από :

1. Τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

2. Τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας.

3. Τους Νομάρχες ή εκπροσώπους των Νομαρχιακών συμβουλίων της Περιφέρειας.

4. Τους Αστυνομικούς Διευθυντές των Νομών της Περιφέρειας.

5. Από ένα εκπρόσωπο κάθε Νομού της Περιφέρειας των αστυνομικών συνδικαλιστικών Ενώσεων.

Το ΠΕ.Σ.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

Εξετάζει τα προβλήματα σε περιφερειακό επίπεδο και προγραμματίζει τη δράση της αστυνομίας, εκτιμώντας (με βάση) τις προτάσεις-εισηγήσεις των Νομαρχιακών συμβουλίων αστυνομίας.

Αποφασιστικός ο ρόλος του ΠΕ.Σ.Α. για τα εξής θέματα

Α. Ίδρυση-κατάργηση υπηρεσιών

Β. Πληρότητα υπηρεσιών και εξοπλισμός αυτών με τα αναγκαία τεχνικά μέσα.

Γ. Προγραμματισμός μετεκπαίδευσης προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες τόσο σε Νομαρχιακό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Δ. Επιλαμβάνεται και σχεδιάζει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση μειζόνων προβλημάτων της Περιφέρειας.

Στο ΠΕ.Σ.Α. προεδρεύει ο Γ. Γραμματέας της Περιφέρειας και υποστηρίζεται γραμματειακά με μέριμνα του Προέδρου ή του Αστυνομικού επιθεωρητή.

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΝΟ.Σ.Α.)

Είναι το ανώτερο ελεγκτικό όργανο σε επίπεδο Νομού και αποτελείται από :

1. Τον Νομάρχη.

2. Τον Αστυνομικό Διευθυντή.

3. Τον Πρόεδρο Πρωτοδικών.

4. Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου του Νομού.

5. Τον εκπρόσωπο του συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών.

Το ΝΟ.Σ.Α. συνεδριάζει δύο (2) φορές το χρόνο τακτικά και έκτακτα όταν κρίνεται αναγκαίο είτε από τον Νομάρχη είτε από τα 2/5 των μελών του.

Το ΝΟ.Σ.Α. εξετάζει όλα τα προβλήματα του Νομού, που άπτονται της αρμοδιότητάς του. Σχεδιάζει, Προγραμματίζει και υλοποιεί. Ταυτόχρονα προτείνει τις κατάλληλες λύσεις και μέτρα προς το ΠΕ.Σ.Α. για ζητήματα που δεν μπορεί να επιλύσει το ίδιο.

Στο ΝΟ.Σ.Α. προεδρεύει ο Νομάρχης και υποστηρίζεται γραμματειακά με μέριμνα του Προέδρου ή του Αστυνομικού Διευθυντή.

Με βάση την αρχική μου διαπίστωση ότι ο χώρος της ΕΛ.ΑΣ. έχει μετατραπεί σε έρμαιο κομματικής εκμετάλλευσης και επειδή δε με αφορά η διαιώνιση μιας αρρωστημένης λογικής, πρακτικής και συμπεριφοράς, θεωρώ ότι είναι ανάγκη τώρα να αναζητηθούν εκείνοι οι θεσμοί οι οποίοι :

-Θα κατοχυρώνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας.

-Θα εξασφαλίζουν τον κοινωνικό έλεγχο και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

-Θα είναι σε θέση να προστατεύουν την κοινωνία από την όποια αδικία, από το όποιο κακόγουστο παιχνίδι σε βάρος της.

Έτσι πιστεύω ότι θα γίνει συνείδηση και από τις δύο πλευρές (κοινωνία-αστυνομία) ότι οι αστυνομικοί υπάλληλοι είναι σπλάχνο από τα σπλάχνα της κοινωνίας και ότι το χάσμα όσο βαθύ και αν είναι, είναι αφ’ ενός μεν πλασματικό, αφ’ ετέρου δε αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης ˝ λογικής ˝, πρακτικής και συμπεριφοράς με την οποία όχι απλά διαφωνώ αλλά έχω συνειδητά στρατευτεί στο δύσκολο και ταυτόχρονα ωραίο αγώνα ανατροπής της.

Η κοινωνία θα πάψει να βλέπει είτε με το ˝ δεξιό ˝ είτε με το ˝ αριστερό ˝ μάτι τον αστυνομικό.

Θα τον κρίνει πλέον από την οπτική γωνία του Έλληνα πολίτη, από την ικανότητά του καθώς και από την επιλογή του να την υπηρετήσει από τον συγκεκριμένο χώρο.

Να γιατί επιμένω στον παράγοντα άνθρωπο και στις αιώνιες αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Η κοινωνία μας μπορεί και πρέπει να γίνει καλύτερη και πιο ανθρώπινη.

Ο άνθρωπος μπορεί και πρέπει να γίνει πρωταγωνιστής, να γίνει το υποκείμενο των περιστάσεων και όχι αντικείμενο αυτών.

ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ιωάννης

-Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θερμαϊκού
-Προσωρινός αν/τής Γραμματέας Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Θερμαϊκού
-Υ/Β΄ ΕΛ.ΑΣ ε.α
-πρώην Αντ/πος ΠΟΑΣΥ

Ήτανε μια φορά ... Ένωση Πολιτών Δήμου Θερμαϊκού
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

Συγχαρητήρια στον ... ΑΝΘΡΩΠΟΑντιγράφω από ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ
Ημερομηνία: 22/1/2009 - Σελίδα: 3
Τίτλος: Στην κόλαση της Γάζας


«Μετά από δύο μέρες και τρεις νύχτες, μέσα σε θαλάμους με ακρωτηριασμένους ανθρώπους και παιδιά πλημμυρισμένα στα αίματα, και ενώ οι βόμβες έπεφταν βροχή από πάνω μας, το πρωί της τρίτης μέρας, βγήκα έξω. Αναψα τσιγάρο, είδα επάνω τον ήλιο και κάτω τις πορτοκαλιές, τις λεμονιές και τις ντομάτες να κρέμονται κόκκινες πάνω στα φυτά τους. Μου φάνηκε ότι έβλεπα τον Παράδεισο...».

Με αυτές τις λίγες φράσεις μας περιέγραψε χτες ο Γιώργος Κίρκος όχι μόνο όσα είδε, αλλά και όσα ένιωσε τις περίπου 60 ώρες που πέρασε μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Τον βρήκαμε στο δρόμο της επιστροφής, λίγο πριν ανέβει στο τρένο για Θεσσαλονίκη, και παρ' όλη την ψυχραιμία που φέρνει πάντα η απόσταση από τα γεγονότα, ο τρόπος που τα παραθέτει και οι εκτιμήσεις του για την επόμενη μέρα των ισραηλινών επιθέσεων συγκλονίζουν. Καταρχήν παραδέχεται ότι φοβήθηκε για τη ζωή του. «Τι να πω; Nα το παίξω παλικαράς; Αφού οι Ισραηλινοί έριχναν τις βόμβες συνεχώς. Η εκεχειρία άρχιζε στις δύο το πρωί και δεν χάρισαν ούτε ένα δευτερόλεπτο στους Παλαιστίνιους. Το βράδυ εκείνο εκτός από τα αεροπλάνα, ακούγαμε και... ερπύστριες. Οταν μας είπαν να κατεβούμε στο υπόγειο του νοσοκομείου, φοβήθηκα. Ελεγα στον εαυτό μου τι ήθελα κι ήρθα εδώ πέρα. Κάνεις τέτοιες σκέψεις, αυτές τις ώρες... Τα F-16 σφύριζαν συνέχεια πάνω από το νοσοκομείο και μια βόμβα έσκασε στο διπλανό κτίριο του Ερυθρού Σταυρού. Μετά τις επτά, επτάμισι το απόγευμα ήταν αδύνατον να κυκλοφορήσεις έξω. Δεν προλάβαινες να πας τρία βήματα και είχαν ρίξει βόμβα. Αρκεί να σε θεωρούσαν... "ύποπτη κίνηση"».

Ως γιατρός

Ολα ξεκίνησαν για τον κ. Κίρκο πριν από περίπου δέκα μέρες όταν αποφάσισε να μετάσχει στην ελληνική αποστολή που μετέφερε την ανθρωπιστική βοήθεια του Συνδέσμου Ελληνοπαλαιστινιακής Φιλίας προς τον παλαιστινιακό λαό. Στα σύνορα της αιγυπτιακής και της παλαιστινιακής πλευράς της Ράφας, οι αιγυπτιακές αρχές δεν επέτρεψαν στα υπόλοιπα 25 μέλη, μεταξύ των οποίων οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Μ. Τιμοσίδης, και του ΣΥΡΙΖΑ, Τ. Κουράκης, να περάσουν στο θέατρο των επιχειρήσεων. Ο κ. Κίρκος όμως και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνοπαλαιστινιακής Φιλίας, Ναντίρ αμ Πτάντλα, επικαλέστηκαν την ιατρική τους ιδιότητα και τα κατάφεραν. Τους μετέφεραν στο νοσοκομείο της πόλης Χαν Γιουνίς, που απέχει είκοσι μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Γάζας. «Μας έβαλαν στο λεωφορείο και πήραμε το δρόμο. Σε ένα αυτοκίνητο που ήταν πιο μπροστά από εμάς έπεσε μια βόμβα και σκοτώθηκαν επιτόπου οι δύο επιβάτες. Ο οδηγός μας έκανε ήρεμα όπισθεν και πήγε από άλλο δρόμο. Παρακάτω είδαμε δύο άψυχα κορμιά πάνω σε μια μηχανή», λέει.

Στοιβαγμένοι

Εντύπωση του έκανε ότι το νοσοκομείο ήταν αρκετά οργανωμένο. Εχει ακόμη και μονάδα εντατικής θεραπείας με επτά κρεβάτια. «Στην κόλαση πάντως που επικρατούσε δεν επαρκούσαν. Εγώ, λόγω ειδικότητας πήγα στην ορθοπεδική κλινική και ο Ναντίρ στην παιδιατρική». Τον ρωτήσαμε για τις συνθήκες στο νοσοκομείο. «Σ' ένα θάλαμο δέκα επί πέντε είχαμε στοιβαγμένους τριάντα ασθενείς και παιδιά, πολλά τραυματισμένα παιδιά. Τα παιδιά δεν κοιμόνταν ποτέ. Κι εγώ όταν φύγαμε, ήμουν το πολύ με έξι ώρες ύπνο. Πού να κοιμηθείς...».

Οσο για φάρμακα και υλικά, λέει ότι τους τα έδιναν με το σταγονόμετρο. «Στις πληγές βάζαμε ένα αντισηπτικό, από πάνω μια απλή γάζα και το τυλίγαμε με ένα διπλό επίδεσμο που τον σκίζαμε στην άκρη για να τον δέσουμε. Απλά πράγματα δηλαδή».

Τώρα που βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα πλέον μακριά, θεωρεί δεδομένο ότι ο πόλεμος αυτός δεν θα σταματήσει εδώ. «Ας μη γελιόμαστε. Η Λωρίδα της Γάζας είναι σαν μια κονσέρβα με ένα πρόχειρο καπάκι. Οι Παλαιστίνιοι μας έλεγαν ότι τις μέρες που σκοτώθηκαν 1.500 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πάνω από 5.000, γεννήθηκαν 3.500 παιδιά! Αν δεν επέμβει ο ΟΗΕ, η ΕΕ, ο Αραβικός Σύνδεσμος, τίποτα δεν θα τελειώσει».

Ο Γ. Κίρκος, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, για τρία μερόνυχτα βρέθηκε δίπλα σε παιδιά με ακρωτηριασμένα χέρια και πόδια

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

ΑΒΑΣΙΜΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Αντιγράφω από http://salonica-press.blogspot.com/2009/01/blog-post_9617.html


ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Χρύσα
πρόσεχε Βασιλάκη γιατί την επόμενη φορά σε βλέπω γονατιστό μπροστά της.

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

Συννεφιασμένη Κυριακή


ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ Βασίλης

Ημερομηνία Γέννησης: 18-1-1915
Ημερομηνία Θανάτου : 18-1-1984

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Σκοτείνιασε στον Δήμο Θερμαϊκού.


(το σκοτεινό Δημαρχείο στον Δήμο Θερμαϊκού)

Παρασκευή στις 20.30 για ένα μόνο λεπτό να σκοτεινιάσει όλη η Ελλάδα


(ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Ιωάννης και
ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου, ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ιωάννης μπροστά στο Δημαρχείο)
Αφού ενημέρωσα τον Δήμαρχο Θερμαϊκού, ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Ιωάννη για την παραπάνω πρωτοβουλία, αποφασίστηκε η συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής με το σβήσιμο των φώτων στα κτίρια του Δημοτικού καταστήματος στη Περαία, στα ΚΑΠΗ Περαίας, Νέων Επιβατών, Αγίας Τριάδας, στο πρώην Κοινοτικό κατάστημα Νέων Επιβατών καθώς και στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θερμαϊκού.

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

και ξανά Μ Π Ρ Α Β Ο

Hμερομηνία : 14-01-09 |
Πρόταση για Προανακριτική από το ΠΑΣΟΚ
Την πρόταση υπογράφουν 101 βουλευτές.

Πρόταση σύστασης ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση Βατοπεδίου επανυπέβαλε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με πρώτο υπογράφοντα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γ. Παπανδρέου.

Οι 101 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν να συσταθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση κατά το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, το Ν. 3126/2003 «περί Ποινικής Ευθύνης υπουργών» και τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής (α) για την ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος από τους τότε υπουργούς και υφυπουργούς: Ευάγγελο Μπασιάκο, Πέτρο Δούκα, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο Βουλγαράκη, (β) για την ενδεχόμενη ηθική αυτουργία του τότε υπουργού Επικρατείας Θεόδωρου Ρουσόπουλου, (γ) για τυχόν συμμετοχή άλλων προσώπων ως συναυτουργών και συμμετοχών και (δ) για την ενδεχόμενη ευθύνη των ως άνω τότε υπουργών και υφυπουργών για ηθική αυτουργία στις πράξεις των εμπλεκομένων στη υπόθεση υπηρεσιακών παραγόντων και λοιπών συμπραττόντων.

Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, «επειδή η παρούσα Βουλή βρίσκεται ήδη στη δεύτερη τακτική σύνοδό της και είναι σφόδρα πιθανή η διάλυση της, επείγει η κίνηση, της κατά το άρθρο 86 του Συντάγματος διαδικασίας, ώστε να μη λήξει η κατά χρόνο αρμοδιότητα της Βουλής και να μη διαφύγουν του δικαστικού ελέγχου πράξεις, που τελέστηκαν κατά την προηγούμενη βουλευτική περίοδο».

Υπενθυμίζουν, επίσης, ότι η διαδικασία της ολομέλειας της Βουλής επί της προηγούμενης σχετικής πρότασης τους, «δεν ολοκληρώθηκε λόγω της μη συμμετοχής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη συζήτηση της πρότασης και στη διεξαγωγή επ' αυτής κατά τη συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου 2008».

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ


Μπράβο και πάλι μπράβο

http://troktiko.blogspot.com/2009/01/blog-post_6750.html

Όχι, όχι απ' το τηλέφωνο.


Hμερομηνία : 14-01-09 |
Ανάληψη ευθύνης από τον «Επαναστατικό Αγώνα»
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες πρόκειται για μία οκτασέλιδη προκήρυξη.

Με επιστολή που εστάλη στην εφημερίδα «Το Ποντίκι», ο «Επαναστατικός Αγώνας» ανέλαβε την ευθύνη για τρεις επιθέσεις. Συγκεκριμένα, για την επίθεση στην κλούβα των ΜΑΤ έξω από την Πολυτεχνειούπολη, την δολοφονική επίθεση εναντίον των αστυνομικών στα Εξάρχεια όπου τραυματίστηκε ο Διαμαντής Μαντζούνης και εναντίον της Shell τον Οκτώβριο.

www.kathimerini.grΌχι, όχι απ' το τηλέφωνο.
Με τίποτα σου λέω.
Απαιτώ ν' αναλάβεις (!!!) έστω για μια και μοναδική φορά τις ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΟΥ,
για όλα αυτά που πάθαμε μαζί σου.

(από http://www.mantalena-parianos.blogspot.com/)

Με την υπογραφή σου.
Παραίτηση.
Και μετά ... άϊ χάσου
και να μη σε ξαναδούν τα μάτια μας!

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2009

Ο μεγαλύτερος παραμυθάς, είναι ο δικός μας ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ.

Έγραφε στις 27-10-2008 η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Σε ερώτηση αν συζητήθηκε το θέμα της Ολυμπιακής
και αν έδειξε επενδυτικό ενδιαφέρον η κυβέρνηση του Κατάρ, ο Κ. Καραμανλής για πρώτη φορά το παραδέχτηκε...
Το κλίμα αυτό δείχνει ότι οι δύο χώρες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, αν και η ελληνική κυβέρνηση ελπίζει πάντα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, που λήγει η πρώτη φάση του διεθνούς διαγωνισμού, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και άλλα ισχυρά αεροπορικά σχήματα, από την Ευρώπη κ.λπ.
«Η επίσκεψή μας στο Κατάρ αφορά μεταξύ των άλλων και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας μας», είπε ο Κ. Καραμανλής. «Ενας απ' αυτούς μπορεί ασφαλώς να είναι και η Ολυμπιακή. Ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει έναν ανοικτό, δημόσιο, διεθνή, πλειοδοτικό διαγωνισμό, στον οποίο μάλιστα ενεργό ρόλο ως επίτροπος παρακολούθησης έχει γνωστός διεθνής οίκος, που έχει τοποθετηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η προθεσμία για την κατάθεση των αρχικών μη δεσμευτικών προσφορών είναι η 31η Οκτωβρίου, ενώ ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του διαγωνισμού είναι το τέλος του έτους. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η "Κατάρ Εργουέις" είναι στον κατάλογο των επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Ολυμπιακή».

Διαβάζουμε προς μεγάλη μας έκπληξη στη σημερινή έκδοση των ΤΑ ΝΕΑ

Κατάρ: «Ποτέ δεν ενδιαφερθήκαμε να αγοράσουμε την Ολυμπιακή»

Η Qatar Αirways, διά του εκτελεστικού αντιπροέδρου της κ. Αλί αλ Ράις, ανακοίνωσε χτες ότι δεν κατέθεσε προσφορά για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές. «Ποτέ δεν καταθέσαμε προσφορά», δήλωσε από το Ντουμπάι ο κ. Ράις επισημαίνοντας ότι η εταιρεία του Κατάρ «ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση άλλης αεροπορικής εταιρείας ή άλλων εταιρικών σχημάτων».

"Για πείτε μου εμένα τώρα
φταίω εγώ που πιστεύω ότι ο ΨΕΥΤΗΣ (για να μην πω τίποτ' άλλο) είναι αυτός που φοράει κοστούμι";

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ με μια “αντίσταση ποιότητας”Π
ΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αθήνα 9 Ιανουαρίου 2009
Αριθμ.Πρωτ.: 201/1/18

Ο στυγνός και απάνθρωπος ολοκληρωτισμός των απεχθών εγκληματικών ενεργειών κατά του ιερού δικαιώματος στη ζωή και ο μηδενισμός της καταστροφικής βίας που πρόσφατα συντάραξαν την κοινωνία μας, τείνουν να επιφέρουν ανεξάλειπτα τραύματα στους θεσμούς, τις αξίες και τα αγαθά της Δημοκρατίας που ο Ελληνικός λαός με αγώνες και θυσίες κατέκτησε.

Η αίσθηση μιας γενικευμένης ανασφάλειας για την προοπτική της ποιότητας της ζωής μας, τείνει να μετατραπεί σε συλλογικό βίωμα, ιδιαίτερα ανησυχητικό για την κοινωνική πρόοδο και συνοχή την οποία ο κάθε υγιώς σκεπτόμενος άνθρωπος, απ’ όποιο μετερίζι κι αν βρίσκεται επιζητεί.

Ο φόνος του μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου , δικαιολογημένα προκάλεσε την αντίδραση της νεολαίας και ευρύτερων στρωμάτων του πληθυσμού με την μορφή επαναλαμβανομένων κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών που για τα αίτια του σθένους, της μαζικότητας και της επιμονής πολύς διάλογος προκλήθηκε. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να αγνοηθεί και να παρέλθει χωρίς αλλαγές που θα δρομολογήσουν πειστικές λύσεις για τη γενιά των “700” ευρώ και της κοινωνικής τάξης του καινοφανούς όρου του “πρεκαριάτου”, που βιώνει την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια για το αύριο.

Η οικονομική κρίση, η ανεργία, η αποσάθρωση της εκπαίδευσης, η ανεπάρκεια του συστήματος υγείας, η συσσώρευση αγανάκτησης από φαινόμενα διαφθοράς στο δημόσιο βίο, η γενικευμένη αίσθηση ότι όλα επιτρέπονται, η κυριαρχία του εγωκεντρισμού, η κρίση στην οικογένεια δεν ήταν δυνατόν παρά κάποια στιγμή να πυροδοτήσουν αντίδραση που δείχνουν ότι πρέπει να υπάρξει έξοδος.

Δυστυχώς αυτό το κλίμα εκμεταλλεύτηκαν ως προπέτασμα, αφιονισμένοι βάνδαλοι για να σπάσουν, να κάψουν, να ρημάξουν.

Η Αστυνομία, μέσα σ’ αυτό το νοσηρό κλίμα , μη έχοντας την ανάλογη στήριξη και βοήθεια των θεσμικών παραγόντων της Πολιτείας αναγορεύτηκε σε απόλυτο εχθρό, που έδωσε ερείσματα μέχρι και σε δεκάχρονα παιδιά να παίρνουν μέρος σε πετροβολισμούς Αστυνομικών Τμημάτων.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, οι σκοτεινοί κύκλοι της ανωμαλίας εκδήλωσαν τις νοσηρές τους προθέσεις τραυματίζοντας βαρύτατα το νεαρό συνάδελφό μας Αδαμάντιο Μαντζούνη.

Μπροστά σ’ όλα αυτά όλοι οφείλουμε να αντισταθούμε και να διατρανώσουμε ένα ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ με μια “αντίσταση ποιότητας”, επιζητώντας εναγωνίως την επανίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς.

Το μέγεθος των προβλημάτων και το φαινόμενο της βίας δεν μπορεί παρά να αντιμετωπισθεί μόνο με τη συνδρομή και συναίνεση ολόκληρης της Κοινωνίας ,Πολιτικών Κομμάτων, Φορέων, Οργανώσεων , πρωτοβουλίες διανοούμενων και προσωπικοτήτων αλλά και του κάθε πολίτη, τους οποίους και καλούμε συνοδοιπόρους και συμπαραστάτες στον αγώνα μας και στη συγκεκριμένη προσπάθεια – πρωτοβουλία.

Με αίσθημα ευθύνης έναντι της κοινωνίας , του θεσμού που υπηρετούμε, αλλά και των συναδέλφων που εκπροσωπούμε, στα πλαίσια των πρωτοβουλιών μας για την αντιμετώπιση – αναστροφή της άσχημης κατάστασης προχωρούμε στην πραγματοποίηση συλλαλητηρίου την 15η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στην Αθήνα, Πλατεία Συντάγματος, καταγγέλοντας και καταδικάζοντας τη βία απ’ όπου αυτή και αν προέρχεται.
Προς τούτο σας καλούμε και εσάς να στηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία μας συμμετέχοντας στο συλλαλητήριο.


Λυπάμαι που λόγω προγραμματισμένης συνεδρίασης για την ίδια ημέρα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού δεν μπορώ να παρευρεθώ στην εκδήλωσή σας.
Όμως είμαι κι εγώ της άποψης ότι οι κοινωνικές ομάδες δεν θα πρέπει να συγκρούονται μεταξύ τους αλλά να αγωνίζονται από κοινού για μια καλύτερη κοινωνία.
ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ιωάννης
-Υ/Β΄ ε.α
-πρώην Αντ/πος ΠΟΑΣΥ
-Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θερμαϊκού

Hμερομηνία : 12-01-09 |
Αποσωληνώθηκε ο Δ. Μαντζούνης

Καθημερινή βελτίωση παρουσιάζει η υγεία του άτυχου 20χρονου αστυνομικού Διαμαντή Μαντζούνη, που πυροβολήθηκε από αγνώστους στα Εξάρχεια.Το πρωί της Δευτέρας, οι γιατροί αποσωλήνωσαν τον νεαρό και πλέον αναπνέει κανονικά.

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Αβραμόπουλος επισκέφθηκε τον αστυνομικό στο νοσοκομείο για ακόμη μια φορά.

www.kathimerini.gr


Μπράβο Μαντζούναρε
αγάντα γερά αγόρι μου μήπως και καταφέρουμε όλοι μαζί ν' αναπνεύσουμε καλύτερα και ΕΛΕΥΘΕΡΑ.

Παυλοπουλομαρκογιαννάκης

Hμερομηνία : 12-01-09 |
Καταγγελία Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την προσαγωγή 16 δικηγόρων στη ΓΑΔΑ

Για πρωτοφανείς ενέργειες αστυνομικών σε βάρος δικηγόρων κατά τα γεγονότα της περασμένης Παρασκευής. στο κέντρο της Αθήνας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ).

Ο ΔΣΑ καταγγέλλει:

Την προσαγωγή 16 δικηγόρων στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών «προς εξακρίβωση στοιχείων, ενώ επέδειξαν την επαγγελματική τους ταυτότητα».

Την παρεμπόδιση των δικηγόρων, που προσέτρεξαν στη ΓΑΔΑ για να ασκήσουν το λειτούργημά τους για την υπεράσπιση των προσαχθέντων και την επίθεση εναντίον τους με γκλοπς.

Την απαράδεκτη στάση που επέδειξαν οι αστυνομικές αρχές στη ΓΑΔΑ καθυστερώντας με προσχήματα την είσοδο στο προεδρείο και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ, που θέλησαν να επισκεφθούν τους συναδέλφου τους, μέλη του ΔΣΑ.

Ακόμη, στην ανακοίνωσή του, ο ΔΣΑ αναφέρει ότι θα αντιταχθεί με όλες του τις δυνάμεις σε οποιαδήποτε απόπειρα περιορισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μελών του, δικηγόρων, και των πολιτών που υπερασπίζονται, με την σαφή διευκρίνιση, ότι οι δικηγόροι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ενεργούν με βάση το νόμο και τη δεοντολογία και μόνο.

www.kathimerini.gr

τα τηλεοπτικά κανάλια εκείνες τις ημέρες γιατί δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο θέμα αυτό;


Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

Ο "καθηγητής" Προκόπης και η "κομπανία".

αντιγράφω από http://troktiko.blogspot.com/
"Την διαγραφή του Χ.Μαρκογιαννάκη και του Προκόπη Παυλόπουλου από τον Δ.Σ θα έπρεπε να ζητήσουν οι δικηγόροι μετά την επίθεση που δέθχηκαν από τους αστυνομικούς.
Και δεν έδωσαν ούτε μια συγνώμη! Ο Μαρκογιαννάκης είναι δικηγόρος Χανίων και πρώην εισαγγελέας και ο Παυλόπουλος καθηγητής της νομικής και παντρεμένος με δικηγόρο. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν την πολιτική ευθύνη για όσα έγιναν χθες στην Στουρνάρη και τον ξυλοδαρμό των δικηγόρων απο αστυνομικούς. Το είπε άλλωστε και ο Δ.Βερβεσός στον ARENA RADIO: "Ντρέπομαι που τον είχα καθηγητή και που είναι δικηγόροι! Αίσχος και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είδαν κουκουλοφόρους και τους συνέλαβαν; Επί 4 ώρες να τον έχεις στην ασφάλεια δεν είναι προσαγωγή είναι σύλληψη" είπε ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού συλλόγου Αθηνών".

ο "καθηγητής" Προκόπης

και προσθέτω εγώ:
τι να περιμένει κανείς από καθηγητή που συλλαμβάνει τους φοιτητές του;
κι απ' αυτόν εδώ
,

ο "αναπληρωτής" Μαρκογιαννάκης και η "κομπανία του"

τον "αναπληρωτή" (Εισαγγελέας) των πάντων;
Μήπως να συλλάβει και το γιο του "καθηγητή" τον
Βασίλη (δικηγόρος)
ή μήπως τον "Άγιο Εφραίμ";

Μπερδέψατε τα μπούτια σας κύριοι.

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

2009- η χρονιά της κουκούλας!

Βουλευτική ... ΑΣΥΛΙΑ κουκούλα
Πανεπιστημιακό ... ΑΣΥΛΟ κουκούλα
Αλέξης Γρηγορόπουλος θύμα ... ΔΗΘΕΝ με κουκούλα
Διαμαντής Μαντζούνης θύμα ... ΔΗΘΕΝ απ' την κουκούλα
Ισραηλινοί ... ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ με κουκούλα
Παλαιστίνιοι ... ΑΜΥΝΟΜΕΝΟΙ με κουκούλα
Ρώσικος στόλος στο Αιγαίο ... ΕΓΓΥΗΤΗΣ κουκούλα
Αμερικάνικος παράγων ... ΣΥΜΜΑΧΟΣ κουκούλα
Ε.Ε. ... ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ κουκούλα
Κύπρος ... ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ κουκούλα
Τούρκος ... ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ κουκούλα
Αλβανός ... ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ κουκούλα
Σκοπιανός ... "ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ" κουκούλα
Εφραίμ ... ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ κουκούλα
Ν.Δ. ... ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ κουκούλα
Ψωμιάδης Παναγιώτης ... ΝΟΜΑΡΧΗΣ κουκούλα
Παπαρήγα Αλέκα ... ΑΡΙΣΤΕΡΑ κουκούλα
Καραμανλής Κώστας ... ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κουκούλα
ΔΕΠΑ τροφοδότης ... ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ κουκούλα

κι εμείς ΟΛΟΙ, μοντελάκια στο κρύο με ΚΟΥΚΟΥΛΑ.

Καλή και ξ9στη Χρονιά