Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Υπόχρεοι;

Tι γίνεται με τα πόθεν έσχες του Καλλικράτη;
Σύμφωνα με τον Καλλικράτη:
Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Η δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την 30ή Ιουνίου κάθε έτους. (άρθρο 1 του Ν. 3213/31.12.2003)
Συνεπώς έως την 31η/3/2011 πρέπει να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις.

Σε κανένα site δήμου ή περιφέρειας, δεν έχει αναρτηθεί κανένα πόθεν έσχες. Ποιες οι κινήσεις του Υπ.Εσωτερικών προς την κατεύθυνση εφαρμογής του νόμου; Η διαφάνεια θα μείνει στα λόγια; Και δεν είναι η μόνη διάταξη του Καλλικράτη που δεν εφαρμόζεται...

αντιγράφω από http://www.parapolitiki.com/2011/04/t_19.html