Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Πρόταση

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Περαία, 21-12-2009

Π ρ ό τ α σ η


Ένα από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που εξήγγειλε ο
Γ. Παπανδρέου είναι η μείωση των μισθών που παίρνουν οι βουλευτές και τα κυβερνητικά στελέχη. Η πολιτική αυτή πράξη, ανεξάρτητα από τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν για το ελληνικό κράτος, αποτελεί μια συμβολική πράξη πολιτικής συνειδητοποίησης και ευθύνης, δεδομένου ότι συμμετέχει στην αντιμετώπιση των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων που επωμίζεται η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας.
Με το ίδιο σκεπτικό και σκοπό, προτείνω τη μείωση των εξόδων παράστασης -αποζημιώσεων του δημάρχου και των αντιδημάρχων, οι οποίοι και οι οποίες, είναι γνωστό, ότι παίρνουν επιπλέον σύνταξη ή και άλλο μισθό από το δημόσιο. Επομένως, το πρόσκαιρο αυτό μέτρο θεωρώ ότι δε θα τους επηρεάσει οικονομικά, αντιθέτως θα τους δώσει την ευκαιρία να κάνουν πράξη και, ίσως, να αντικαταστήσουν το κοινωνικό κράτος δικαίου.
Με τιμή
Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ιωάννης

1 σχόλιο: